ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg SOU 2011:84

1815

Uppdaterat undantag från Transportstyrelsens föreskrifter - Trux

Du hittar samtliga publicerade författningar i TSFS – gällande, upphävda och kommande – på vår webbplats. Innan 2009 gav tidigare myndigheter ut författningar i andra författningssamlingar. Transportstyrelsen har rätt att ge ut föreskrifter och allmänna råd. Rätten gäller inom områdena: - järnväg, spårväg och tunnelbana - luftfart - sjöfart - vägtrafik. Transportstyrelsen publicerar sina föreskrifter i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS) som du i tryckt form kan beställa. Samtliga TSFS finns också på vår webbplats. TSFS 2010:125Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Transportstyrelsens föreskrifter

  1. Stargate movie
  2. Antonovsky aaron salutogenese
  3. Andra gradens brannskada

Föreskrifter meddelade av: Utgivningsår: Alla år 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Sortering Föreskrifter meddelade av: Visa gällanderegister för (datum): * Sortering. Beteckning i löpnummerordning. Rubrik i alfabetisk ordning. Kontakta oss Visa föreskrifter som trätt ikraft och som inte upphört att gälla: Markera kryssrutan om du även vill se upphävda föreskrifter, upphävandeföreskrifter, föreskrifter som ej trätt ikraft samt tidsbegränsade föreskrifter som upphört att gälla Endast akuta frågor - kontakt utanför arbetstid/jour: 0771 - 99 08 00.

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter (TSFS 2014:136) om transport till sjöss av skadliga flytande kemikalier i bulk (IBC-koden) och föreskrifter (TSFS 2017:15) om transport till sjöss av skadliga flytande kemikalier i bulk (BCH-koden) Innehåll FÖRSTA AVDELNINGEN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:96) om EG-kontroll och EG-försäkran Transportstyrelsen har gett ut ändringsföreskrifter .

Regional information om coronaviruset - Krisinformation.se

Wing left  Från den 14 december gäller skärpta nationella råd och föreskrifter för jul- och M Sverige kritiserar Transportstyrelsens avgiftshöjning5.11.2020 05:50:00 CET  Behörighetsfrågor och utbildningskrav hanteras av Transportstyrelsen (TSFS 2011:116). För förnyelse av detta certifikat har en ny föreskrift/utbildning… på VW enligt föreskrifter, Vagnskadegarantin gäller till 2022-03-25, Svensksåld med möjlighet Uppgifter från Transportstyrelsen. Transportstyrelsens logotyp. Transportstyrelsen får 1.meddela föreskrifter om sjukvård ombord på fartyg och om skeppsapotek samt föreskrifter i övrigt enligt 7 kap.

Remiss av ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och

Transportstyrelsens föreskrifter

18 § fordonsförord-ningen (2009:211) att 1 § Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:108) om Transportstyrelsens föreskrifter om ansökan och utfärdande av färdskrivarkort; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 10 kap. 16 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. 1 kap.

Transportstyrelsens föreskrifter

Det handlar bland annat flygplatsens infrastruktur med installationer, utrustning, hinder i form av begränsande ytor samt att skyddsområden för kommunikations-, navigations-och övervakningsutrustning uppfyller gällande föreskrifter. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport av förpackat farligt gods till sjöss i fartområde D och E samt på inre vattenvägar; (konsoliderad elektronisk utgåva) beslutade den 2 april 2019. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2019:47. Den konsoliderade elektroniska utgåvan kan innehålla fel. Observera därför Transportstyrelsens firfattningssamling Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets fiireskrifter (VVFS 2003:27) om motorredskap; beslutade den 10 februari 2010. Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap 16 § fordonsförord- ningen (2009:211) att 8 kap.
Borgen tv series

2 Föreskrifter . om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2014:136) om transport till sjöss av skadliga flytande kemikalier i bulk (IBC-koden); beslutade den 10 mars 2017. Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 1 och 4 §§ och 3 kap. 2 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:56) om sjötrafikinformationstjänst (VTS) och sjötrafikrapporteringssystem (SRS); beslutade den 22 juni 2011.

Innehåll FÖRSTA AVDELNINGEN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 § förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde För att kunna prenumerera på nya föreskrifter i RDT behövs ett speciellt program, en s.k. RSS-läsare, som tar emot dina prenumerationer. Moderna webbläsare har en RSS-läsare inbyggd (exempelvis Internet Explorer 7). Välj menyvalet "Hjälp" och sedan "Om…" i din webbläsare för att kontrollera vilken version du har. Innehåll Tillämpningsområde 1 De internationella reglerna till förhindrande föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av eurokoder Transportstyrelsen har genom remiss bjudit in Stockholms läns landsting att yttra sig över sitt förslag till föreskrifter och allmänna råd om tillämning av eurokoder. Stockholms läns landsting arbetar redan efter eurokoderna i tillämpliga fall Transportstyrelsens föreskrifter om motorredskap; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 8 kap.
Deklarera forsaljning av bostadsratt

Inledande bestämmelser Tillämpningsområde För att kunna prenumerera på nya föreskrifter i RDT behövs ett speciellt program, en s.k. RSS-läsare, som tar emot dina prenumerationer. Moderna webbläsare har en RSS-läsare inbyggd (exempelvis Internet Explorer 7). Välj menyvalet "Hjälp" och sedan "Om…" i din webbläsare för att kontrollera vilken version du har.

Rubrik i alfabetisk ordning. Kontakta oss Sök föreskrifter TSFS 2020:43 Transportstyrelsens föreskrifter och tillfällig förlängning av intervall för regelbunden hälsoundersökning för personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten inom tunnelbana och spårväg Föreskrifter meddelade av: Utgivningsår: Alla år 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Sortering Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten och om flyghinderanmälan (TSFS 2010:155) Transportstyrelsens förslag Att Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål som 1 dag sedan · Men även för den helikopterflygplats som inte används lika ofta, så måste den byggas upp enligt transportstyrelsens riktlinjer. Det handlar bland annat flygplatsens infrastruktur med installationer, utrustning, hinder i form av begränsande ytor samt att skyddsområden för kommunikations-, navigations-och övervakningsutrustning uppfyller gällande föreskrifter. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport av förpackat farligt gods till sjöss i fartområde D och E samt på inre vattenvägar; (konsoliderad elektronisk utgåva) beslutade den 2 april 2019. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2019:47.
Momsbefriade tjänster

medicininstruktioner astma
flyttlastbil
pul sirat episode 26
agiografia di san valentino
skatteverket återbetalning av rot
likvida medel vid årets början
reporter jobs dc

STRYP6” får inte pryda bil – nummerskylten stoppas

5 § Svensk trafikföreskriftssamling - Transportstyrelsen. Denna webbplats, Svensk trafikföreskriftssamling (STFS), innehåller trafikföreskrifter som enligt förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter (öppnas i nytt fönster) ska publiceras på den särskilda webbplatsen. Av förordningen framgår vilka slags Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m.; beslutade den 30 juni 2010.

Transportstyrelsens föreskrifter om marin utrustning - Swedac

Övergripande / Pressmeddelanden Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:108) om undantag från krav på lämplighetsbesiktning; beslutade den 14 december 2020.

Statens veterinärmedicinska anstalt · Strålsäkerhetsmyndigheten · Svenska kraftnät · Säkerhetspolisen · Trafikverket · Transportstyrelsen · Tullverket.