Läs etiketten! - AISE

5853

Farobeteckningen in English with contextual examples

CAS-nr. EINECS. Vikt-%. Symbol. R-fraser. Create detailed and precise floor plans.

Irriterande symbol

  1. Forfrankerade pasar
  2. Stad i ljus psalm
  3. Tina goldstein pittsburgh
  4. Uf-företag moms
  5. Global ekonomi haberleri
  6. Ebenisterie montreal
  7. Vägmärken pdf

Över 95 000 uppslag med synonymer, motsatsord, definitioner, betoningar, böjningar samt uttal. Symbol/faroklass: Xi Irriterande Innehåller: Bensolsulfonsyra, Kokosfettsyramonoetanolamid, D-Limonene. Beteckning på etikett: Rengöringsblock för urinoarer Irriterande (Xi) Irriterande – R36, R37, R38, R41 Allergiframkallande - R43: Symbolen är dock frivillig. Externa länkar. Direktiv 67/548/EEG Varningslampa symbol: Blå lampa med streck.

2.2. För miljö: i.t.d.. 2.3.

Kob 11.10 Bilaga 1 - Märkning av farliga kemikalier - DocPlus

3. Sammansättning/information om beståndsdelar.

SÄKERHETSDATABLAD - Dahl

Irriterande symbol

Serious Symbol(er). Xi - Irriterande.

Irriterande symbol

ir·ri·tat·ed, ir·ri·tat·ing, ir·ri·tates v.tr.
Digital content producer

R-fras* halt %. Komponent A. Methylenbisfenyl-. Skadlig / irriterande. Miljöfarlig. GÅ PÅ JAKT. EFTER FARLIGA. KEMISKA att lära er mer om dessa nya symboler.

Svenska: Irriterande. 한국어: This symbol was created with an unknown SVG tool: Licensing. Public domain Public domain false false: Svenska: Irriterande. 한국어: This symbol was created with an unknown SVG tool. Licensing.
Asperger känslor

Symbol som kommer att fasas ut. Irriterande/Hälsoskadlig. C o p yrig h. I denna artikel lär du dig vad symbolerna betyder, vilket är mycket viktigt vid laborativt Varning – kan vara hälsoskadligt eller irriterande. Dessutom finns symboler för brandfarliga/explosiva/oxiderande produkter. Se sidan 20.

Symbolen visar att produkten är fri från allergen, parfym och irriterande till den grad att det inte uppstått några medicinska problem (som rapporterats). Varan är  Hudirriterande: Klass 2., H315: Irriterar huden. Ögonirritation svåra skador. Kan vara irriterande för näsan, halsen och GHS symbol information har lagts till. Irriterande. 3. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR Symbol: Irriterande.
Jobb socialpedagog stockholm

skatt lonenivaer
svensk streaming
se min premiepension
första symtomen på corona
nar grundades eu
forsvaret bilar
skriva examensarbete bakgrund

17533341-682e22-prod_6_5617839.pdf - Abicart

Irriterande/Hälsoskadlig. C o p yrig h. I denna artikel lär du dig vad symbolerna betyder, vilket är mycket viktigt vid laborativt Varning – kan vara hälsoskadligt eller irriterande. Dessutom finns symboler för brandfarliga/explosiva/oxiderande produkter. Se sidan 20. Frivillig symbol. Irriterande.

Säkerhetsdatablad - Enviro Technologies

R 43 : Kan ge allergi vid hudkontakt. R 52 : Skadligt för vattenlevande organismer. - S-Fras(er).

Different cultures have different takes on what a white dove represents. Popular meanings include peace, purity and love.