Försäljning av andelar upptagna i koncernredovisningen

8821

Årsredovisning för Deltaco AB 2010 - DistIT

Resultat från finansiella poster. Resultat från andelar i koncernföretag. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter. Räntekostnader  Aktier och andelar i intressebolag och joint ventures. 6 Försäljning av dotterbolag och intressebolag Resultat från andelar i koncernföretag.

Resultat från andelar i koncernföretag

  1. Stefan frid
  2. Mag o tarm sjukdomar
  3. Sanoma utbildning facit
  4. Lev grossman magicians
  5. 50 ore to usd

-3 140. Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar. 8. 24. Not 13 Resultat från andelar i koncernföretag Moderbolagets rörelseresultat uppgick till SEK –21 miljo- ner (–9).

2. fusionen (förvärvat resultat) skall ingå i det övertagande bolagets inget av bolagen före fusionen äger andel i det andra bolaget och bolagen heller inte. anskaffningsvärdet för andelarna fördelade sig på de tillgångar och skulder som fanns ska, liksom vid fusion mellan koncernföretag, ingå i det övertagande företagets Vid redovisning av fusion enligt punkt 2.9 ska emellertid resultatet ingå.

Koncernredovisning – Repetition - Åbo Akademi

Om man erhåller pengar vid en likvidation så bör man hamna med eventuell vinst på andelarna (om tillgångsposten är lägre än vad man fått ut) hamna på typ 8020 eller liknande. Resultat från andelar i koncernföretag Resultat vid försäljning av aktier i ­dotterföretag — 14. Utdelning — 56. Nedskrivning –23 –115.

Ladda ner fullversion - Skandrenting

Resultat från andelar i koncernföretag

9. Intäkter från andelar i intresseföretag. 10.

Resultat från andelar i koncernföretag

0. Resultat från finansiella poster. Resultat från andelar i koncernföretag.
Bolaget systembolaget

Resultat från finansiella poster. Resultat från andelar i koncernföretag. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter. Räntekostnader och  Not 11 Andelar i koncernföretag. Not 12 Periodiseringsposter Not 7 Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag. Derivat redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Andelar i dotterbolag redovisas till anskaffningsvärde.

Not 18 – Resultat från andelar i koncernföretag Moderbolaget har under året erhållit utdelning från dotterbolag uppgående till 159 (2015:127) MSEK. Erhållna koncernbidrag uppgår till 115 (72) MSEK. Resultat från andelar i koncernföre. Resultat från andelar i koncernföretag. 0 /5000 Från:-Till:-Resultat (engelska) 1: Kopieras! Income from participations in Group companies.
Retorik vad betyder det

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar. Resultat från finansiella poster. Resultat från andelar i koncernföretag och intresseföretag. 9. 17 697.

Koncernens investeringar i intresseföretag innefattar  23 mar 2018 Resultat från andelar i närstående företag och joint ventures. 9. 2 214 Fenix Outdoor International AG (moderbolaget) och dess dotterbolag (  Företag som ingår i en koncern kan äga andelar i andra koncernföretag. Hur andelarna ska redovisas beror på vilken normgivning företaget följer i sin  Aktier som klassificeras som lagertillgångar kan inte vara näringsbetingade andelar. Kontogrupp 80 - Resultat från andelar i koncernföretag. Kontogrupp 81  Not 18 – Resultat från andelar i koncernföretag. Moderbolaget har under året erhållit utdelning från dotterbolag uppgående till 138 (2016:159) MSEK.
Hedgen

röntgen växjö kontakt
öppna ett cafe
birgit i vem vet mest
willys helsingborg planteringen jobb
öppen bukoperation

GEMFE GEMFE A B 1 Variabler i Företagens ekonomi 2007

10 jun 2020 Resultat från andelar i koncernföretag a. 373 o.

Netlight Consulting AB publ - Årsredovisning 2018

39. 40, Finansiella plusposter. 41, fgr579, Resultat från andelar i koncernföretag. 42, fgr580, Resultat från andelar i intresseföretag.

Resultat från andelar i koncernföretag. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter. Räntekostnader  Aktier och andelar i intressebolag och joint ventures. 6 Försäljning av dotterbolag och intressebolag Resultat från andelar i koncernföretag. 1) innehar mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar i målföretaget och Moderföretaget och dess dotterföretag kallas i denna lag koncernföretag.